Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:20
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 7)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 7)
 • 07:10
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 8)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 8)
 • 07:55
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
 • 09:00
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 1 - Tập 9)
  Falling Skies S1
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 1 - Tập 9)
 • 09:50
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 7)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 7)
 • 10:35
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 8)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 8)
 • 11:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 11)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 11)
 • 12:15
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
 • 13:05
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 1 - Tập 9)
  Falling Skies S1
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 1 - Tập 9)
 • 13:55
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 1 - Tập 10)
  Falling Skies S1
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 1 - Tập 10)
 • 14:40
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 7)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 7)
 • 15:45
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
 • 16:50
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 10)
  Powers S1
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 10)
 • 17:35
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 1)
  Powers S2
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 1)
 • 18:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
 • 19:15
  FBI (Phần 2 - Tập 18)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 18)
 • 20:00
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
 • 20:50
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 9)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 9)
 • • LIVE
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 5)
 • 22:25
  Riviera S1
  Ep 6
 • 23:15
  Covert Affairs S2
  Ep 14
Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
Thời gian chiếu: 20:50 06/02/2023 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim theo chân lính cứu hỏa và nhân viên cứu thương của Trạm cứu hỏa 51 khi họ mạo hiểm mạng sống để bảo vệ người dân thành phố.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật