Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Xem gì trên k+
 • 00:58
  Chuyện Văn Phòng
  Office
  Chuyện Văn Phòng
 • 02:57
  Các cặp đôi hollywood
 • 03:27
  Phim điện ảnh và những ngôi sao
 • 03:58
  Cuộc Giải Cứu Hang Tham Luang
  The Cave
  Cuộc Giải Cứu Hang Tham Luang
 • 05:50
  Hậu trường họp báo ra mắt phim trận bóng này cho anh
 • 06:00
  Các cặp đôi hollywood
 • 06:30
  Xem gì trên k+
 • 06:44
  Bắc cực/arctic
 • 08:20
  Hậu trường họp báo ra mắt phim trận bóng này cho anh
 • 08:29
  Yêu nhau mùa ế/low season
 • 10:30
  Ngôi nhà ma ám của blunden/the amazing mr. blunden
 • 12:00
  Cộng Sự Hoàn Hảo (Tập 1)
  Cộng Sự Hoàn Hảo (Tập 1)
 • 13:14
  Captain America: Chiến Binh Mùa Đông
  Captain America: The Winter Soldier
  Captain America: Chiến Binh Mùa Đông
 • 15:31
  Phim điện ảnh và những ngôi sao
 • 15:59
  Mở Mắt Thấy Hôm Qua
  Palm Springs
  Mở Mắt Thấy Hôm Qua
 • 17:29
  Các cặp đôi hollywood
 • 17:59
  Cộng Sự Hoàn Hảo (Tập 1)
  Cộng Sự Hoàn Hảo (Tập 1)
 • 19:14
  Phim điện ảnh và những ngôi sao
 • • LIVE
  Chiến Binh Báo Đen
 • 21:58
  Cộng Sự Hoàn Hảo (Tập 2)
  Cộng Sự Hoàn Hảo (Tập 2)
 • 23:04
  Hậu trường họp báo ra mắt phim trận bóng này cho anh
 • 23:13
  Captain America: Chiến Binh Mùa Đông
  Captain America: The Winter Soldier
  Captain America: Chiến Binh Mùa Đông

K+ Cine
Chiến Binh Báo Đen

19:43
13/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật