Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Three lives, three worlds: the pillow book, ep22
 • 01:00
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 12)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 12)
 • 01:59
  đấu phá thương khung/battle through the heavens, ep44
 • 02:47
  Bức tường trở về: con đường không tên
 • • LIVE
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 5)
 • 03:37
  Các cặp đôi hollywood
 • 04:02
  Sự trả thù hoàn hảo/gracious revenge, ep89
 • 04:37
  Các cặp đôi hollywood
 • 05:02
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 69)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 69)
 • 05:50
  Phim hay xem ngay: châu sinh như cố/reasons to watch: one and only
 • 06:00
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 23)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 23)
 • 06:48
  Bức tường trở về: lối rẽ
 • 07:00
  Three lives, three worlds: the pillow book, ep22
 • 07:50
  Clip ca nhạc
 • 08:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 90)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 90)
 • 08:36
  Các cặp đôi hollywood
 • 09:02
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 12)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 12)
 • 09:49
  Phim hay xem ngay: những kẻ hoàn lương/reasons to watch: pros and cons
 • 10:00
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 5)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 5)
 • 10:44
  Clip giới thiệu các kênh k+ và các kênh giải trí khác
 • 11:00
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 23)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 23)
 • 11:48
  Clip ca nhạc
 • 12:00
  Three lives, three worlds: the pillow book, ep23
 • 12:49
  Clip giới thiệu các kênh k+ và các kênh giải trí khác
 • 13:00
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 70)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 70)
 • 13:49
  Phim hay xem ngay: những kẻ hoàn lương/reasons to watch: pros and cons
 • 14:00
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 12)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 12)
 • 14:48
  Clip ca nhạc
 • 15:00
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 44)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 44)
 • 16:00
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 23)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 23)
 • 16:49
  Phim hay xem ngay: những kẻ hoàn lương/reasons to watch: pros and cons
 • 17:00
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 6)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 6)
 • 17:43
  Clip ca nhạc
 • 18:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 90)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 90)
 • 18:36
  Các cặp đôi hollywood
 • 19:02
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 45)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 45)
 • 19:49
  Clip giới thiệu các kênh k+ và các kênh giải trí khác
 • 20:00
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 13)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 13)
 • 20:49
  Phim hay xem ngay: những kẻ hoàn lương/reasons to watch: pros and cons
 • 21:00
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 24)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 24)
 • 22:00
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 2)
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 2)
 • 23:00
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 62)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 62)
 • 23:49
  Clip ca nhạc
100 Ngày Của Hoàng Tử (Tập 25)
Thời gian chiếu: 10:00 14/10/2021 Thời lượng dự kiến: 49 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật