Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:39
  Pháp y tần minh 3/medical examiner 3, ep01
 • 01:33
  Pháp y tần minh 3/medical examiner 3, ep02
 • 02:25
  ốc sên và chim vàng anh/symphony's romance, ep44
 • 03:11
  Nguyệt thượng trùng hỏa/and the winner is love, ep08
 • 03:56
  Nguyệt thượng trùng hỏa/and the winner is love, ep09
 • 04:41
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep395
 • 05:06
  Yêu em, người chữa lành vết thương/from survivor to healer, ep01
 • 05:54
  Nữ công tố viên (p2)/partners for justice 2, ep15
 • 06:45
  Clip ca nhạc/music clip
 • 06:54
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep61
 • 07:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep36
 • 07:53
  Hải đường kinh vũ yên chi thấu/blossom in heart, ep51
 • 08:53
  Người Đẹp Gangnam (Tập 2)
  Người Đẹp Gangnam (Tập 2)
 • 09:53
  Nguyệt Thượng Trùng Hỏa (Tập 16)
  Nguyệt Thượng Trùng Hỏa (Tập 16)
 • • LIVE
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 18)
 • 11:53
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 1)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 1)
 • 12:54
  Pháp Y Tần Minh 3 (Tập 6)
  Pháp Y Tần Minh 3 (Tập 6)
 • 13:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep36
 • 13:54
  Nguyệt Thượng Trùng Hỏa (Tập 16)
  Nguyệt Thượng Trùng Hỏa (Tập 16)
 • 14:54
  Người Đẹp Gangnam (Tập 2)
  Người Đẹp Gangnam (Tập 2)
 • 15:53
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 19)
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 19)
 • 16:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep36
 • 16:53
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 1)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 1)
 • 17:53
  Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương (Tập 2)
  Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương (Tập 2)
 • 18:43
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:53
  Pháp Y Tần Minh 3 (Tập 6)
  Pháp Y Tần Minh 3 (Tập 6)
 • 19:54
  Người Đẹp Gangnam (Tập 3)
  Người Đẹp Gangnam (Tập 3)
 • 20:53
  Nguyệt Thượng Trùng Hỏa (Tập 17)
  Nguyệt Thượng Trùng Hỏa (Tập 17)
 • 21:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep36
 • 21:53
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 20)
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 20)
 • 22:53
  Bi Kịch Triều Đại
  Bi Kịch Triều Đại
Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 41)
Thời gian chiếu: 12:36 22/11/2020 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật