Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Ngôi Nhà Bươm Bướm

Yêu thích

Ngôi Nhà Bươm Bướm

Thời gian chiếu: 09:29 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 121 phút

Khó khăn lắm Mai mới thuyết phục được bố mẹ từ ngoài Bắc vào Nam để gặp gỡ gia đình của Hoàng - người yêu cô. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ "thuận buồm xuôi gió" nhưng không, những thân phận đặc biệt trong gia đình Hoàng cũng như sự khác biệt về tư tưởng, bối cảnh đã làm mọi chuyện trở nên vô cùng rắc rối.