Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Phim Hoạt Hình Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To
  Tập 45+46
 • 00:30
  Phim Hoạt Hình Cậu Bé Robot
  Tập 27+28
 • 01:00
  Phim Hoạt Hình Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng
  Tập 07
 • 01:30
  Phim Hoạt Hình Dana Và Những Người Bạn Khủng Long
  Tập 8
 • 02:00
  Phim Hoạt Hình Những Chú Gấu Boonie
  Tập 60
 • 02:30
  Phim Hoạt Hình Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng
  Tập 08
 • 03:00
  Phim Hoạt Hình Cậu Bé Robot
  Tập 29+30
 • 03:30
  Phim Hoạt Hình Haroo Bụng Bự
  Tập 21+22
 • 04:00
  Phim Hoạt Hình Giấc Mơ Ngôi Sao
  Phần 2-Tập 18
 • 04:30
  Phim Hoạt Hình Dana Và Những Người Bạn Khủng Long
  Tập 9
 • 05:00
  Phim Hoạt Hình Những Chú Gấu Boonie
  Tập 61
 • 05:30
  Phim Hoạt Hình Cậu Bé Robot
  Tập 31+32
 • 06:00
  Phim Hoạt Hình Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To
  Tập 47+48
 • 06:30
  Luật Sư Nhí Tại Sao Đèn Giao Thông Có 3 Màu
 • 07:00
  Phim Hoạt Hình Haroo Bụng Bự
  Tập 23+24
 • 07:30
  Phim Hoạt Hình Dana Và Những Người Bạn Khủng Long
  Tập 10
 • 08:00
  Cậu Bé Robot (Tập 33+34)
  Cậu Bé Robot (Tập 33+34)
 • 08:30
  Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng (Tập 9)
  Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng (Tập 9)
 • 09:00
  Giấc Mơ Ngôi Sao (Phần 2 - Tập 19)
  Giấc Mơ Ngôi Sao (Phần 2 - Tập 19)
 • 09:30
  Những Chú Gấu Boonie (Tập 62)
  Những Chú Gấu Boonie (Tập 62)
 • 10:00
  Kỹ Năng Sống Nhường Nhịn Em Nhỏ
 • 10:30
  Cậu Bé Robot (Tập 35+36)
  Cậu Bé Robot (Tập 35+36)
 • 11:00
  Haroo Bụng Bự (Tập 25+26)
  Haroo Bụng Bự (Tập 25+26)
 • 11:30
  Giấc Mơ Ngôi Sao (Phần 2 - Tập 20)
  Giấc Mơ Ngôi Sao (Phần 2 - Tập 20)
 • 12:00
  Phim Hoạt Hình Dana Và Những Người Bạn Khủng Long
  Tập 11
 • 12:15
  Phim Hoạt Hình Nhân Tài Đại Việt
  Tập 179+180
 • 12:30
  Phim Hoạt Hình Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng
  Tập 10
 • 13:00
  Phim Hoạt Hình Những Chú Gấu Boonie
  Tập 63
 • 13:30
  Phim Hoạt Hình Giấc Mơ Ngôi Sao
  Phần 2-Tập 21
 • 14:00
  Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To (Tập 49+50)
  Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To (Tập 49+50)
 • • LIVE
  Dana Và Những Người Bạn Khủng Long (Tập 12)
 • 15:00
  Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng (Tập 11)
  Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng (Tập 11)
 • 15:30
  Kỹ Năng Sống Nhường Nhịn Em Nhỏ
 • 16:00
  Haroo Bụng Bự (Tập 27+28)
  Haroo Bụng Bự (Tập 27+28)
 • 16:30
  Cậu Bé Robot (Tập 37+38)
  Cậu Bé Robot (Tập 37+38)
 • 17:00
  Dana Và Những Người Bạn Khủng Long (Tập 13)
  Dana Và Những Người Bạn Khủng Long (Tập 13)
 • 17:30
  Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To (Tập 53+54)
  Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To (Tập 53+54)
 • 17:45
  Phim Hoạt Hình Nhân Tài Đại Việt
  Tập 183+184-Mới
 • 18:00
  Phim Hoạt Hình Những Chú Gấu Boonie
  Tập 64
 • 18:15
  Luật Sư Nhí Nói Không Với Bạo Lực Học Đường
 • 18:30
  Biệt Đội Ong Mật (Tập 39+40)
  Biệt Đội Ong Mật (Tập 39+40)
 • 19:00
  Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To (Tập 55+56)
  Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To (Tập 55+56)
 • 19:30
  Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng (Tập 12)
  Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng (Tập 12)
 • 20:00
  Kỹ Năng Sống Đừng Chơi Ở Đấy Nguy Hiểm Lắm
 • 20:15
  Phim Hoạt Hình Nhân Tài Đại Việt
  Tập 181+182
 • 20:30
  Haroo Bụng Bự (Tập 29+30)
  Haroo Bụng Bự (Tập 29+30)
 • 21:00
  Câu Chuyện Trước Khi Đi Ngủ Diều Gió Và Thuyền Nước
 • 21:15
  Giấc Mơ Ngôi Sao (Phần 2 - Tập 22)
  Giấc Mơ Ngôi Sao (Phần 2 - Tập 22)
 • 21:45
  Kỹ Năng Sống Đừng Chơi Ở Đấy Nguy Hiểm Lắm
 • 22:00
  Phim Hoạt Hình Biệt Đội Ong Mật
  Tập 39+40
 • 22:30
  Phim Hoạt Hình Nils Và Cuộc Phiêu Lưu Cùng Bầy Ngỗng
  Tập 12
 • 23:00
  Phim Hoạt Hình Cậu Bé Robot
  Tập 37+38
 • 23:30
  Phim Hoạt Hình Giấc Mơ Ngôi Sao
  Phần 2-Tập 22

ON Bibi
Dana Và Những Người Bạn Khủng Long (Tập 12)

14:30
27/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật