Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Biệt Đội Xả Xì Trét (28T) Tập 9,10
 • 01:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 9,10)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 9,10)
 • 02:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26T) Tập 9
 • 02:15
  Ca Nhạc Bolero (30T) Tập 4
 • 03:00
  Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T) Tập 32
 • 04:00
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P1 (13T) Tập 2
 • 04:30
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T) Tập 3
 • 05:00
  Ca Nhạc Bolero (30T) Tập 5
 • 06:00
  Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T) Tập 32
 • 07:00
  Án Nóng (Tập 6)
  Án Nóng (Tập 6)
 • • LIVE
  Nhạc Phim Tập 240
 • 08:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 19,20)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 19,20)
 • 09:00
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm (Tập 6)
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm (Tập 6)
 • 09:42
  Nhạc Phim Tập 240
 • 10:00
  Án Nóng (Tập 8)
  Án Nóng (Tập 8)
 • 10:42
  Nhạc Phim Tập 240
 • 11:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26T) Tập 4
 • 11:10
  Ca Nhạc Bolero (30T) Tập 5
 • 12:00
  Bóng Của Thị Thành (Tập 25)
  Bóng Của Thị Thành (Tập 25)
 • 13:00
  Phim Hàn: Cặp Đôi Cảnh Sát (30T) Tập 27
 • 13:40
  Nhạc Phim Tập 240
 • 14:00
  Ca Nhạc Bolero (30) Tập 20
 • 15:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 5,6)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 5,6)
 • 16:00
  Phim Thái: Căn Phòng Số 6 (38T) Tập 34
 • 16:40
  Nhạc Phim Tập 240
 • 17:00
  Biệt Đội Xả Xì Trét (28T) Tập 27,28
 • 18:00
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm (Tập 14)
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm (Tập 14)
 • 19:00
  Phim Hàn: Văn Phòng Lấp Lánh(29T) Tập 1
 • 20:00
  Phim Thái: Ngọn Lửa Đố Kỵ (33T)Tập 1
 • 21:00
  Án Nóng (Tập 29)
  Án Nóng (Tập 29)
 • 22:00
  Bóng Của Thị Thành (Tập 24)
  Bóng Của Thị Thành (Tập 24)
 • 22:42
  Giải Mã Tập 3
  P1
 • 23:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17,18)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17,18)
 • 23:30
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P1 (13T) Tập 2

ON Echannel
Đông Tây Nam Bắc (Tập 19,20)

08:00
30/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật