Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 9,10
 • 01:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 19,20)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 19,20)
 • 02:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26 T)
  Tập 15
 • 02:30
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 9
 • 03:00
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 1
 • 04:00
  Khám Phá Thế Giới
  Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P1 (13T)
 • 04:30
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T)
  Tập 8
 • 05:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 10
 • • LIVE
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
 • 07:00
  Hồng Nhan (Tập 7)
  Hồng Nhan (Tập 7)
 • 07:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 65
 • 08:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 29,30)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 29,30)
 • 09:00
  Cặp Đôi Cảnh Sát (Tập 26)
  Cặp Đôi Cảnh Sát (Tập 26)
 • 09:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 65
 • 10:00
  Bí Mật Hai Thế Giới (Tập 21)
  Bí Mật Hai Thế Giới (Tập 21)
 • 10:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 65
 • 11:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26 T)
  Tập 10
 • 11:10
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 10
 • 12:00
  Hồng Nhan (Tập 26)
  Hồng Nhan (Tập 26)
 • 12:40
  Quảng Cáo
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 13:00
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 27)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 27)
 • 13:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 65
 • 14:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 25
 • 15:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 15,16)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 15,16)
 • 16:00
  Phim Thái: Căn Phòng Số 6 (38T)
  Tập 7
 • 16:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 65
 • 17:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 27,28
 • 18:00
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 46)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 46)
 • 18:45
  Quảng Cáo
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 19:00
  Phim Hàn: Văn Phòng Lấp Lánh (29T)
  Tập 24
 • 19:40
  Quảng Cáo
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 20:00
  Phim Thái: Kế Hoạch Báo Thù (52T)
  Tập 3
 • 20:40
  Quảng Cáo
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 21:00
  Phim Vn: Vợ Quan (47T)
  Tập 5
 • 21:40
  Quảng Cáo
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 22:00
  Phim Vn: Án Nóng (31 Tập)
  Tập 24
 • 22:40
  Giải Mã
  Tập 12
 • 23:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 22)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 22)
 • 23:30
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P1 (13T)
  Tập 7

ON Echannel
Hồng Nhan (Tập 7)

07:00
07/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật