Sorry, this video is not available in your country.

Planet Earth HD Những Thành Phố Của Thế Giới Ngầm (Phần 2 - Tập 13)

Yêu thích

Những Thành Phố Của Thế Giới Ngầm (Phần 2 - Tập 13)

Thời gian chiếu: 17:27 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 53 phút

Bỏ lại sự huyên náo của đô thị để đi sâu bên dưới các đường hầm trong lòng đường phố: đường tàu bị bỏ hoang, ngục tối, lăng mộ kỳ lạ. Có điều gì bí ẩn đã bị lãng quên theo thời gian?