Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Nhạc giao hưởng thính phòng
 • • LIVE
  Di sản Việt Nam
 • 01:30
  Nhận diện lãng phí
  Lãng phí lớn nguồn lực đất đai ven biển miền Trung
 • 01:45
  60+
 • 02:15
  Tiếng nói cử tri
 • 02:45
  Nghị viện thế giới
 • 03:15
  Nghị quyết và cuộc sống
 • 04:00
  Sức khỏe của bạn
 • 05:00
  Diễn đàn kinh tế
  Dự thảo Nghị đinh kinh doanh xăng dầu Hạn chế quyền kinh doanh của nhà phân phối?
 • 05:45
  Nhìn ra thế giới
  Lời kêu cứu từ lá phổi xanh của trái đất
 • 06:00
  Việt Nam Ngày Mới
  Việt Nam Ngày Mới
 • 07:00
  Đối thoại Văn hóa
 • 08:00
  Câu chuyện hôm nay
 • 08:15
  Tiếng nói cử tri
 • 08:45
  Gặp gỡ Văn hóa
  NSUT Bùi Như Lai - Sáng tạo không mệt mỏi với nghệ thuật sân khấu
 • 09:00
  Đối thoại chính sách
  Chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững
 • 10:00
  Nhìn từ Hà Nội
 • 10:30
  Đối thoại Davos
 • 11:00
  Nhận diện lãng phí
 • 11:15
  Biên giới, biển đảo quê hương
 • 11:30
  Nông thôn Việt Nam
  Khi ngày càng nhiều trẻ nông thôn lớn lên vắng cha mẹ
 • 12:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 12:30
  Quốc hội trong tuần
 • 12:45
  Phim truyện
  Nanh Thép - Tập 16
 • 13:30
  Góc Nhìn Hôm Nay
  Góc Nhìn Hôm Nay
 • 13:45
  Giám sát toàn diện
 • 14:00
  Nghị viện thế giới
 • 14:30
  Đối thoại Văn hóa
 • 15:30
  Di sản Việt Nam
 • 16:00
  Đối thoại Davos
 • 16:30
  Giám sát toàn diện
 • 16:45
  Góc Nhìn Hôm Nay
  Góc Nhìn Hôm Nay
 • 17:00
  Pháp luật và đời sống
  Luật Xuất nhập cảnh (sửa đổi)
 • 17:45
  Bài học cuộc đời
 • 18:00
  Tiếng nói cử tri
 • 18:30
  Chuyển Động 365
  Chuyển Động 365
 • 19:00
  Tiếp Sóng Thời sự VTV
  Tiếp Sóng Thời sự VTV
 • 19:45
  Nhìn ra thế giới
  Bảo vệ và phát huy giá trị di sản của nhân loại cho muôn đời sau
 • 20:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 20:45
  Nhận diện lãng phí
  "Tiến thoái lưỡng nan" các công trình nước sạch tập trung
 • 21:00
  Di sản Việt Nam
  Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, văn hóa các dân tộc thiểu số
 • 21:30
  Tạp chí Người Việt
 • 22:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 22:35
  Phim tài liệu
  Để tiếng đàn Chapibay xa
 • 23:00
  Muôn màu cuộc sống
 • 23:15
  Chuyển Động 365
  Chuyển Động 365
 • 23:45
  Điểm mù giao thông
 • 23:50
  Cuốn sách tôi chọn

Quốc Hội

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật