Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Thời sự 0h
 • 00:15
  Dám sống
 • 00:30
  24h công nghệ
 • 01:00
  Thời sự 1h
 • 01:10
  Tương lai xanh
 • 01:40
  Khám phá Việt Nam
  Chuyện cây chè tổ Suối Giàng
 • 02:00
  Thời sự 2h
 • 02:10
  Phim truyện
  Chuyện chàng thi sĩ - Tập 28
 • 03:00
  Thời sự 3h
 • 03:10
  Phim tài liệu
  Chung một cội nguồn
 • 04:00
  Thời sự 4h
 • 04:10
  Khám phá thế giới
  Không thể tuyệt chủng - Tập 3
 • 05:05
  S - Việt Nam
 • 05:10
  Vì cộng đồng
 • 05:25
  Hải quan Việt Nam
 • 05:30
  Chào buổi sáng
 • 06:58
  V - Việt Nam
  Độc đáo bánh trứng kiến
 • 07:00
  Báo chí toàn cảnh
 • 07:30
  Tổ quốc trong tim
 • 08:00
  Thời sự 8h
 • 08:05
  Sống mới
 • 08:50
  Nhịp sống ô tô
 • 09:00
  Thời sự 9h
 • 09:05
  Quốc gia số
 • 09:15
  Toàn cảnh thế giới
 • 09:45
  Phim tài liệu
 • 10:30
  Việc tử tế
 • 11:00
  Thời sự 11h
 • 11:15
  Chuyển Động 24h
  Chuyển Động 24h
 • • LIVE
  Thời sự 12h
 • 12:25
  5 phút hôm nay
 • 12:40
  Nông nghiệp 4.0
 • 13:00
  Y tế 24h
 • 13:05
  Cặp lá yêu thương
 • 13:10
  Phim truyện
  Chuyện chàng thi sĩ - Tập 29
 • 14:00
  Ký sự
 • 14:10
  Phía sau màn nhung
 • 15:00
  Dám sống
 • 15:15
  Hòa nhạc thính phòng
  Hoà nhạc Tchaikovsky
 • 15:40
  VTV kết nối
 • 15:55
  Cùng em đến trường
 • 16:00
  Thời sự 16h
 • 16:15
  Văn hoá QĐND
 • 16:45
  Tuổi cao gương sáng
  Người nối nhịp cầu nhân ái
 • 17:00
  Thời sự 17h
 • 17:05
  Khám phá Việt Nam
 • 17:20
  Hành trình vẻ đẹp
 • 17:30
  Việt Nam hôm nay
 • 18:30
  Chuyển Động 24h
  Chuyển Động 24h
 • 19:00
  Thời Sự 19h
  Thời Sự 19h
 • 19:40
  Thể thao 24/7
 • 19:55
  Thời sự 20h
 • 20:00
  S - Việt Nam
 • 20:05
  Vì tầm vóc Việt
 • 20:10
  Chia sẻ để gần nhau hơn
 • 21:40
  Truyền hình Quân đội nhân dân
 • 22:15
  Giai điệu kết nối
 • 23:00
  Thời sự 23h
 • 23:15
  Hòa nhạc thính phòng
 • 23:45
  Dám sống
Chuyển Động 24h
Thời gian chiếu: 11:15 15/09/2021 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật