Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Hãy Chọn Giá Đúng

Yêu thích

Hãy Chọn Giá Đúng

Thời gian chiếu: 04:30 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Gameshow giúp người chơi định giá các sản phẩm có mặt trên thị trường với mục tiêu: mỗi người tiêu dùng là một nhà thông thái khi chọn mua đúng giá trị của sản phẩm.