Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 00:40
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 1
 • 01:05
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 2
 • 01:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 4
 • 01:55
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 5
 • 02:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 8
  Tập 5
 • 02:45
  Gotham (Phần 1)
  Tập 10
 • 03:30
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 19
 • 04:20
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
  Tập 8
 • 05:10
  Gotham (Phần 1)
  Tập 10
 • 06:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 6
 • 06:25
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 7
 • 06:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
  Tập 9
 • 07:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 11
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 1
 • 09:20
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 3)
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 3)
 • 10:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 6)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 6)
 • 10:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 11:00
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 3)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 3)
 • 11:25
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 4)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 4)
 • 11:50
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 5
 • 12:15
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 12:40
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 4)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 4)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 8
  Tập 6
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 6)
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 6)
 • 14:20
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 6)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 6)
 • 14:45
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 15:10
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 3)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 3)
 • 15:35
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 4)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 4)
 • 16:00
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 3)
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 3)
 • 16:50
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 1)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 1)
 • 17:40
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 9)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 9)
 • 18:30
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 3)
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 3)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 8
  Tập 6
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 4)
  Tập 6
 • 20:10
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 3)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 3)
 • 20:35
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 4)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 4)
 • 21:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 3)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 3)
 • • LIVE
  Pennyworth (Phần 1)
 • 22:45
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 8
  Tập 6
 • 23:10
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 6)
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 6)
 • 23:35
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 3
Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 20)
Thời gian chiếu: 08:30 28/06/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật