Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 8
 • 00:25
  Những Người Bạn Phần 9
  Tập 8
 • 00:55
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 40
 • 01:20
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 25
 • 01:45
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 7
 • 02:10
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 8
 • 02:35
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 22
 • 03:25
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
  Tập 4
 • 04:15
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 5
 • 05:05
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 22
 • 06:00
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 9)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 9)
 • 06:25
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 10
 • 06:45
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 6
 • 07:35
  Mũi Tên Xanh (Phần 6)
  Tập 1
 • 08:25
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
  Tập 5
 • • LIVE
  Đối Tượng Quan Tâm
 • 10:05
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 9
 • 10:30
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 10)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 10)
 • 10:55
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 40
 • 11:20
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 25
 • 11:45
  300: Đế Chế Trỗi Dậy
  300: Đế Chế Trỗi Dậy
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 9
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 9
  Tập 9
 • 14:20
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 9
 • 14:45
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 10
 • 15:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 40
 • 15:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 25
 • 16:00
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 11)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 11)
 • 16:50
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
  Tập 5
 • 17:40
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 6
 • 18:30
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 11)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 11)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 9
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 9 - Tập 9)
  Những Người Bạn (Phần 9 - Tập 9)
 • 20:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 38
 • 20:35
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 39
 • 21:00
  Điểm Mù (Phần 5 -Tập 4)
  Điểm Mù (Phần 5 -Tập 4)
 • 21:50
  Gã Hề Ma Quái
  Gã Hề Ma Quái
Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 11)
Thời gian chiếu: 15:10 08/04/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật