Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 9 - Tập 1)

Yêu thích

Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 9 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 19:20 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Leonard và Sheldon là hai nhà vật lý tài năng, những thiên tài trong phòng thí nghiệm. Tuy thành công ở trường đại học nhưng họ gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội. Penny, cô hàng xóm xinh đẹp, khéo léo quyết tâm dạy họ vài bài học về cuộc sống.