Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Mũi Tên Xanh (Phần 8 - Tập 8)

Yêu thích

Mũi Tên Xanh (Phần 8 - Tập 8)

Thời gian chiếu: 10:55 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sau khi bị đắm tàu tỉ phú Oilver Queen mất tích và bị cho là đã chết suốt 5 năm, trước khi được tìm thấy trên một hòn đảo hoang ở Trung Quốc. Anh trở về thành phố sửa chữa những sai lầm của gia đình mình và chống lại sự bất công.