Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 12
 • 00:40
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 12
 • 01:05
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 7
 • 01:50
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 4
 • 02:50
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 03:35
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 2
 • 04:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 17
 • 05:00
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 4
 • 06:00
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 8
 • 06:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 18
 • 07:35
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 5
 • 08:30
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 3
 • 09:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 10:10
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 11:25
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 11:50
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1)
  Tập 5
 • 12:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 13
 • 14:20
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 15:35
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 16:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 16:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 3
 • 17:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 18
 • 18:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 13
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 20:35
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 21:00
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
 • 21:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6)
  Tập 13
 • • LIVE
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
 • 23:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 16
 • 23:55
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
Những Người Bạn (Phần 6)
Thời gian chiếu: 16:55 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật