Sorry, this video is not available in your country.

Tuổi Thọ Trung Bình Của Người Mỹ Tăng Lên Sau Hai Năm Suy Giảm

chia sẻ

Tuổi Thọ Trung Bình Của Người Mỹ Tăng Lên Sau Hai Năm Suy Giảm

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 06/12/2023
Lý do khiến tuổi thọ của người dân Mỹ tăng trong năm 2021-2022 chủ yếu là nhờ giảm tỷ lệ tử vong do đại dịch COVID-19, bệnh tim, những thương tích vô tình, bệnh ung thư và các vụ giết người.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm