Sorry, this video is not available in your country.

Ứng Cử Viên AI Tham Gia Tranh Cử Tại Anh

chia sẻ

Ứng Cử Viên AI Tham Gia Tranh Cử Tại Anh

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/06/2024
Khi Vương quốc Anh đang tiến gần hơn đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới, một ứng cử viên đặc biệt đã xuất hiện. Đó là một ứng cử viên trí tuệ nhân tạo (AI).

Tin Tức Tất cả

Xem thêm