Sorry, this video is not available in your country.

Ưu Tiên Bảo Vệ Dữ Liệu Trước Tấn Công Mạng Có Chủ Đích

chia sẻ

Ưu Tiên Bảo Vệ Dữ Liệu Trước Tấn Công Mạng Có Chủ Đích

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Chỉ 8 ngày sau khi sự cố tấn công mạng làm mã hóa toàn bộ dữ liệu hệ thống của VNDIRECT, ngày 2/4, đến lượt PvOIL bị tấn công bất hợp pháp có chủ đích theo hình thức ransomware, gây gián đoạn hoạt động toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Trước thực trạng đáng báo động này, các chuyên gia khuyến nghị người dân, doanh nghiệp cần cải tiến, ưu tiên bảo vệ nguồn dữ liệu trước những cuộc tấn công mạng có chủ đích.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm