Sorry, this video is not available in your country.

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2024

chia sẻ

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2024

Người đăng:
Ngày đăng: 20/04/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 45 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm