Sorry, this video is not available in your country.

Văn Hóa Là Cây Cầu Gắn Kết Các Quốc Gia

chia sẻ

Văn Hóa Là Cây Cầu Gắn Kết Các Quốc Gia

Người đăng:
Ngày đăng: 16/09/2023
Văn hóa và đa dạng văn hóa có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, PV Phan Hằng có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia sẽ thông tin chi tiết về nội dung này cùng nghị sĩ trẻ Nguyễn Văn Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm