Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Căn Hầm Tử Thần - Vault

9.6 / 10 đánh giá
Đạo diễn: Tom DeNucci
"Vault" là câu chuyện lấy bối cảnh năm 1975, khi đó có một nhóm tội phạm âm mưu thực hiện vụ trộm lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ: đánh cắp hơn 30 triệu đô la từ băng đảng Mafia ở bang nhỏ nhất của Liên bang miền Bắc Hoa Kỳ - Rhode Island.

Có thể bạn thích