Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Về Nhà Là Tết | Tập 1

7.8 / 33 đánh giá
Đạo diễn: Holy Thắng
Sản xuất: Phim Truyện Việt Nam, Truyền Thông Minh Phim
Bộ phim kể về gia đình ông Quang, tết nhất mà không có đứa nào về, ông bàn tính với vợ bày cách để con cháu từ khắp nơi về nhà ăn tết. Từ đó nhắc nhớ về các truyền thống tốt đẹp của cha ông xưa, những việc nên làm trong ngày tết.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 7.1 99 Phút
Phim bộ 8.5 5 Tập
Phim lẻ 7.7 96 Phút
Phim lẻ 9.1 79 Phút
Phim lẻ 8.4 67 Phút
Phim bộ 7.7 3 Tập
Phim lẻ 8.4 119 Phút
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Phim lẻ 6.9 84 Phút
Phim lẻ 8.2 114 Phút
Phim lẻ 7.6 100 Phút
Phim lẻ 9.2 104 Phút
Phim lẻ 8.1 84 Phút
Phim lẻ 7.6 87 Phút
Phim bộ 8.9 4 Tập
Phim lẻ 9.7 113 Phút
Phim lẻ 8.3 132 Phút
Phim lẻ 7.1 92 Phút
Phim lẻ 9.2 97 Phút
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim bộ 8.4 20 Tập
Phim lẻ 8.3 98 Phút
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Phim lẻ 8.5 82 Phút
Phim lẻ 8.3 107 Phút
Phim lẻ 7.4 95 Phút
Phim bộ 8.6 27 Tập
Phim bộ 8.3 63 Tập
Phim bộ 8.4 32 Tập
Phim lẻ 8.1 101 Phút