Sorry, this video is not available in your country.

Vi Phạm Hành Lang An Toàn Đường Thủy, Tàu Lớn Khó Vào Cảng

chia sẻ

Vi Phạm Hành Lang An Toàn Đường Thủy, Tàu Lớn Khó Vào Cảng

Người đăng:
Ngày đăng: 12/04/2024
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023", chiều 11/4, Đoàn giám sát số 1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát thực tế hoạt động đường thủy nội địa tại thành phố Cần Thơ.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm