Sorry, this video is not available in your country.

Vì Sao Bệnh Viện Đồng Bằng Sông Cửu Long Kêu Thiếu Máu?

chia sẻ

Vì Sao Bệnh Viện Đồng Bằng Sông Cửu Long Kêu Thiếu Máu?

Người đăng:
Ngày đăng: 02/10/2023
Những tháng gần đây, bệnh viện các tỉnh ĐBSCL thiếu nguồn máu cho bệnh nhân, trong khi đó Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ đảm nhận cung cấp máu cho 11/13 tỉnh trong khu vực, lại đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm