Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam - Bangladesh Ký Thỏa Thuận Thúc Đẩy Quan Hệ Hợp Tác Giữa Hai Quốc Hội

chia sẻ

Việt Nam - Bangladesh Ký Thỏa Thuận Thúc Đẩy Quan Hệ Hợp Tác Giữa Hai Quốc Hội

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2023
Lần đầu tiên hai Quốc hội Việt Nam và Bangladesh sẽ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác làm cơ sở cho sự hợp tác thường xuyên và bền vững.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm