Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam - Trung Quốc Khai Thác Chung Thác Bản Giốc Từ 15/9

chia sẻ

Việt Nam - Trung Quốc Khai Thác Chung Thác Bản Giốc Từ 15/9

Người đăng:
Ngày đăng: 16/09/2023
Sáng 15/9, Việt Nam và Trung Quốc tổ chức vận hành thí điểm cho du khách 2 nước tự do du lịch Khu cảnh quan thác Bản Giốc, tên Trung Quốc là thác Đức Thiên.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm