Sorry, this video is not available in your country.

Vướng Mắc Tại Các Quyết Định 861, 862 Khiến Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Triển Khai Chậm

chia sẻ

Vướng Mắc Tại Các Quyết Định 861, 862 Khiến Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Triển Khai Chậm

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2024
Tại buổi thảo luận tổ về Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Việc vướng mắc trong các quy định của Chính phủ tại quyết định 861,862 được nhiều đại biểu nhận định là một trong những nguyên nhân khiến chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai còn chậm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm