Sorry, this video is not available in your country.

WB Dự Báo GDP Việt Nam Năm 2024 Tăng Trưởng 5,5%

chia sẻ

WB Dự Báo GDP Việt Nam Năm 2024 Tăng Trưởng 5,5%

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 03/04/2024
Trong Báo cáo Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương, tháng 4 năm 2024 với tiêu đề “Nền tảng Vững chắc cho Tăng trưởng”, được công bố sáng nay 1/4, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 là 5,5%.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm