Sorry, this video is not available in your country.

Who: Đại Dịch Covid Giảm 2 Năm Tuổi Thọ Trung Bình Toàn Cầu, Xoá Sổ Tiến Bộ Đạt Được Trong 1 Thập Kỉ

chia sẻ

Who: Đại Dịch Covid Giảm 2 Năm Tuổi Thọ Trung Bình Toàn Cầu, Xoá Sổ Tiến Bộ Đạt Được Trong 1 Thập Kỉ

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Đại dịch Covid-19 đã khiến tuổi thọ toàn cầu giảm gần 2 năm, xóa sạch một thập kỷ tiến bộ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm