Sorry, this video is not available in your country.

Xem Xét Gia Hạn Thêm Thời Gian Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

chia sẻ

Xem Xét Gia Hạn Thêm Thời Gian Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Người đăng:
Ngày đăng: 18/04/2024
Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Các quy định về khấu trừ, hoàn thuế được đại biểu đặc biệt quan tâm và cho ý kiến.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm