Sorry, this video is not available in your country.

Xem Xét Thẩm Quyền Thành Lập Hội đồng Y Khoa Quốc Gia

chia sẻ

Xem Xét Thẩm Quyền Thành Lập Hội đồng Y Khoa Quốc Gia

Ngày đăng: 22/09/2022
Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) của Ủy ban Xã hội cho thấy, dự thảo luật dự kiến quy định giao Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Tags: Hội đồng Y Khoa Quốc Gia, Chữa Bệnh (sửa đổi), Luật Khám Bệnh, ủy Ban Xã Hội