Sorry, this video is not available in your country.

Xử Lý Nghiêm Biểu Hiện Lệch Chuẩn, Hành Vi Phản Cảm

chia sẻ

Xử Lý Nghiêm Biểu Hiện Lệch Chuẩn, Hành Vi Phản Cảm

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 11/08/2022
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội không đúng, xử phạt nghiêm các công ty du lịch đứng ra tổ chức các hoạt động trò chơi phản cảm – đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khi trả lời câu hỏi ĐBQH quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội làm ảnh hưởng đến văn hóa, phản văn hóa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm