Sorry, this video is not available in your country.

Xuất Nhập Khẩu Vượt Mốc 600 Tỷ USD, Nông Sản Tiếp Tục Là Điểm Sáng

chia sẻ

Xuất Nhập Khẩu Vượt Mốc 600 Tỷ USD, Nông Sản Tiếp Tục Là Điểm Sáng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,17 tỷ USD. Đáng chú ý, các sản phẩm của ngành nông nghiệp tiếp tục có những đóng góp ấn tượng, là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu cả nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm