Sorry, this video is not available in your country.

Yên Bái Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phát Triển Rừng Chống Phát Thải Khí CO2

chia sẻ

Yên Bái Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phát Triển Rừng Chống Phát Thải Khí CO2

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/08/2022
Một số nội dung của dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” (gọi tắt là KfW8), nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đây là ghi nhận tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với UBND tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm