Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Yết Kiêu

8.5 / 4 đánh giá
Thể loại: Thiếu nhi, Cổ tích
Yết Kiêu là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, ông là gia nô và một trong 5 mãnh tướng dưới trướng Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thủy chiến.

Có thể bạn thích