Sorry, this video is not available in your country.

1,4 Tỷ - Chọn Mercedes Benz C180, Toyota Camry 2.5q Hay Honda Accord ?

chia sẻ

1,4 Tỷ - Chọn Mercedes Benz C180, Toyota Camry 2.5q Hay Honda Accord ?

Bạn sẽ lựa chọn Mercedes Benz C180, Toyota Camry 2.5Q hay Honda Accord làm mẫu xe đồng hành với mình khi số tiền bỏ ra khoảng 1,4 tỷ.