Sorry, this video is not available in your country.

18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Phần 1 - Tập 2)

chia sẻ

18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Phần 1 - Tập 2)

Tài xế xe công-te-nơ Dawid Andres sẽ chu du khắp Indonesia để giúp mọi người hiểu rõ hơn về đất nước này thông qua góc nhìn sống động từ sau tay lái của anh.