Sorry, this video is not available in your country.

21 Tỉnh, Thành Phố Cho Học Sinh Đi Học Trở Lại Từ 17/2

chia sẻ

21 Tỉnh, Thành Phố Cho Học Sinh Đi Học Trở Lại Từ 17/2

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 14/02/2020
Đến chiều ngày 14/2, đã có 21 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2. Riêng Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22/2.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm