Sorry, this video is not available in your country.

3 Bước Cần Làm Nếu Bạn Nghi Mình Nhiễm Covid-19

chia sẻ

3 Bước Cần Làm Nếu Bạn Nghi Mình Nhiễm Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/03/2020
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, đây là một số bước bạn có thể thực hiện nếu bạn nghĩ mình bị nhiễm coronavirus.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm