Sorry, this video is not available in your country.

4 Nội Dung Quan Trọng Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Bất Thường Lần Thứ 5

chia sẻ

4 Nội Dung Quan Trọng Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Bất Thường Lần Thứ 5

Người đăng:
Ngày đăng: 20/01/2024
Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm