Sorry, this video is not available in your country.

40 Điều Dưỡng, Bác Sĩ Huế Vào Tuyến Đầu "Chi Viện" Cho Đà Nẵng

chia sẻ

40 Điều Dưỡng, Bác Sĩ Huế Vào Tuyến Đầu "Chi Viện" Cho Đà Nẵng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 11/08/2020
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, 20 điều dưỡng vào "chi viện" cho Đà Nẵng. Tất cả đều tự nguyện xung phong vào điểm nóng chống dịch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm