Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Brasilia - Thủ Đô Đặc Biệt Nhất Thế Giới

chia sẻ

[4K] Brasilia - Thủ Đô Đặc Biệt Nhất Thế Giới

Người đăng: hongvan83
Nói Brasilia đặc biệt nhất thế giới vì đây là một trong những thủ đô đẹp nhất hành tinh - là thành phố duy nhất được xây trong thế kỷ 20 nhưng lại được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm