Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Conakry - Thủ Đô Của Guinea

chia sẻ

[4K] Conakry - Thủ Đô Của Guinea

Người đăng: hongvan83
Conakry là thủ đô và thành phố lớn nhất của Guinea. Một thành phố cảng, nó phục vụ như là trung tâm kinh tế, tài chính và văn hóa của Guinea. 
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm