Sorry, this video is not available in your country.

5G Và AI Là Trọng Tâm Của Triển Lãm Di Động Thế Giới 2024

chia sẻ

5G Và AI Là Trọng Tâm Của Triển Lãm Di Động Thế Giới 2024

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 28/02/2024
Triển lãm Di động thế giới 2024 đã chính thức khai mạc tại Barcelona, Tây Ban Nha.Trong bối cảnh các nhà sản xuất đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cải thiện doanh số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 5G được nhận định là những công nghệ bao trùm không gian triển lãm năm nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm