Sorry, this video is not available in your country.

6 Tính Năng An Toàn Mọi Ô Tô Cần Phải Có

chia sẻ

6 Tính Năng An Toàn Mọi Ô Tô Cần Phải Có

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình bỏ quên những tính năng an toàn khi lựa chọn mua xe ô tô? Điều đó dường như rất bình thường bởi ở Việt Nam chúng ta, chi tiết này thường bị bỏ quên. Những tính năng an toàn hầu như không dùng đến, nhưng đôi khi chỉ dùng 1 lần thôi sẽ cứu được 1 hoặc nhiều mạng người ngồi trên xe. Vậy hà cớ gì chúng ta không tìm hiểu để biết rõ cơ chế hoạt động của những tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điển tử, phanh khẩn cấp…