Sorry, this video is not available in your country.

Afghanistan: Nghèo Đói Bủa Vây Thủ Đô Kabul Trong Thời Gian Phong Tỏa Vì Covid-19

chia sẻ

Afghanistan: Nghèo Đói Bủa Vây Thủ Đô Kabul Trong Thời Gian Phong Tỏa Vì Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 09/04/2020
Lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày đã được ban bố tại thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 28 tháng 3 năm 2020 nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 gây ra, nhưng nhiều người dân thành phố này sợ nghèo và đói nhiều hơn bệnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm