Sorry, this video is not available in your country.

Ai Cập: Hàng Ngàn Con Bọ Cạp Chạy Vào Nhà Dân Tránh Lũ

chia sẻ

Ai Cập: Hàng Ngàn Con Bọ Cạp Chạy Vào Nhà Dân Tránh Lũ

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/11/2021
Hàng ngàn con bọ cạp tại Ai Cập chạy vào nhà dân tránh lũ, đốt hơn 500 người nhập viện chỉ trong một đêm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm