Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Tân Thủy Hử - All Men Are Brothers | Tập 1

8.9 / 170 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý, Chiến tranh
Đạo diễn: Cúc Giác Lượng
Sản xuất: Bona Film Group, Shanghai Media Group
Phim ''Tân Thủy Hử'' là một bộ phim kể về 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Họ một lòng vì nước muốn đem cái tài của mình để giúp nước mà đồng ý chiêu an, tụ lại dưới cờ triều đình. Tống triều khi đó bị bọn gian thần lũng đoạn,...

Có thể bạn thích